Effekt av utbildningsplikten först 2019

I Sverige infördes utbildningsplikten för nyanlända flyktingar som kan bedömas ha svårt att få ett jobb första januari 2018. En uppföljning som Sveriges Radio redovisat visar att enbart 90 personer har startat en utbildning genom utbildningsplikten under det första halvåret 2018

 
Arbetsförmedlingen. Bild: Camilla Veide. Arbetsförmedlingen. Bild: Camilla Veide.

Enligt en prognos från Arbetsförmedlingen var det tänkt att åtminstone 2 500 personer skulle börja en utbildning genom utbildningsplikten under 2018.

Totalt finns det idag cirka 20 000 personer i det nya etableringsprogrammet för nyanlända. Av dessa har runt 5 500 bedömts vara en del av den plikt till utbildning som införts.

Sakkunniga inom etableringsprogrammet på Arbetsförmedlingen menar dock att det tar tid att bygga upp en reform som utbildningsplikten och tror att antalet personer som kommer i utbildning ökar under slutet av 2018 och under 2019.

Läs mer