Effektivare arbetsmöten

 
Annika Engström Annika Engström

För att nå maximal effektivitet på en arbetsplats krävs två olika fokus. Medarbetare och ledning måste ha möjlighet att fokusera på utförande- och utvecklingsprocesser – var för sig.

För att åstadkomma ett lyckat samspel som leder till effektivitet bör organisationen se till att ha två olika arenor för att hantera uppgiften. En som handlar om utförande, att göra jobbet, och leverera så bra som möjligt. Och en annan som handlar om utvecklingsprocesser – att förändra, omvandla och hantera grundläggande problem i verksamheten.

– Om man inte skiljer på dessa två så stör processerna varandra, säger Annika Engström, som har  disputerat med avhandlingen ”Lärande samspel för effektivitet. En studie av arbetsgrupper i ett mindre industriföretag”.

Läs mer 

Reportage i tidskriften Arbetsliv