Efteruddannelse en gevinst for faglærte og for samfundet

En analyse foretaget af Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning (KORA) fore Uddannelses- og Forskningsministeriet viser, at faglærtes efteruddannelse betaler sig både for den enkelte og for samfundet.

 

De udgifter samfundet har i forbindelse med efteruddannelse ser ud til at være tjent hjem efter bare tre-fire år og efteruddannelsen har en positiv effekt på den enkeltes løn, beskæftigelsesmuligheder og mobilitet.

Læs mere om KORA’s undersøgelse i Uddannelses- og Forskningsministeriets pressemeddelelse.