Efteruddannelse i ordblindhed

 

Uddannelsen som lærer i ordblindhed giver kompetence til at undervise unge og voksne som er ordblinde, at teste ordblindhed, og at vejlede ordblinde i brug af særlige IT-programmer til denne målgruppe.
Stået for undervisningen har Hans Pauli Christensen, skoleleder, og Winnie Christensen, speciallærer fra Voksenskolen i Albertslund i Danmark. Dertil har holdet været undervist af gæstelærere, som har relevante kompetencer  på hvert sit område.

Foreningen for læse- og skrivesvage glædes over de nyuddannede lærere i ordblindhed

Det at Færøerne nu har fået en gruppe lærere i ordblindhed er et stort fremskridt. Det vil medføre, at ordblinde bedre tør komme frem med deres vanskeligheder, siger Anne-Karin Kjeld, som er initiativtager til “Felagið fyri lesi- og skriviveik” (foreningen for læse- og skrivesvage) til “Skúlablaðið” (fagblad for folkeskolelærere). Dertil kan det tænkes, at oplysningen om læse- og skriveproblemer bliver bedre, at det bliver mindre tabulagt, og at folk tør søge hjælp og vejledning for deres problemer.
Foreningen for læse- og skrivesvage har i mange år arbejdet ihærdigt for at forbedre målgruppens vilkår. De har kontinuerligt påpeget, at lærere i folkeskolen ikke har haft kompetence til at hjælpe dem, som har andre problemer at slås med end almindelige læse- og skrivevanskeligheder. Derfor glædes de nu over den udsigt, at enkeltpersoner har forbedrede muligheder for at søge hjælp, at der sættes ind tidligt i et barns skolegang, og at unge med disse vanskeligheder får forbedrede muligheder for at gennemføre deres skoleforløb.

Læs mere...