Ekspertgruppe skal sikre bedre struktur og kvalitet på voksen og efteruddannelsesområdet

Som et led i trepartsforhandlingerne har regeringen nu nedsat en ekspertgruppe, der skal analysere i 2017 fremlægge anbefalinger til nye løsningsmodeller for indhold i og organisering af voksen og efteruddannelse.