Elektronisk karrierebog er i brug, og de første elektroniske lærepladsaftaler underskrevet

En ny elektronisk karrierebog i erhvervsuddannelserne sikrer øget kvalitet af lærepladsaftaler mellem lærlinge og mestre.

 
Foto fra Islands regering. Máney Eva Einarsdóttir og Jón Freyr Eyþórsson, studerende i elektroteknik, blev de første lærlinge til at underskrive elektroniske lærepladsaftaler på deres telefoner. Foto fra Islands regering. Máney Eva Einarsdóttir og Jón Freyr Eyþórsson, studerende i elektroteknik, blev de første lærlinge til at underskrive elektroniske lærepladsaftaler på deres telefoner.

En elektronisk karrierebog er et vigtigt led i at øge kvaliteten af erhvervsuddannelsernes praktikpladser. Karrierebogen holder styr på lærlingenes faglige fremskridt og de kompetencer, eleven skal opnå som del af uddannelsesforløbet. Samtidig er bogen en kommunikationsplatform for eleven, skolen og praktikpladsen. Den forenkler al administration og forklarer den enkeltes ansvarsområder. Indførelsen af en elektronisk karrierebog vil også styrke lærlingenes rettigheder, da elevaftalerne vil blive gemt i bogen. Fordelen for erhvervslivet er, at kommunikationen med skolesystemet vil blive enklere og mere effektiv.

”Med karrierebogen vil der ske en revolution i kommunikationen mellem lærlinge og mestre. Det øger kvaliteten af erhvervsuddannelserne, sikrer øget sammenhæng inden for brancherne, og at uddannelsen bliver endnu bedre tilpasset erhvervslivets behov,” siger uddannelses- og kulturminister Lilja Alfreðsdóttir.

Erhvervslivet har længe efterlyst en bedre organisering og større opfølgning på læringen. ”En elektronisk karrierebog vil utvivlsomt styrke al læring på arbejdspladsen og samtidig arbejdsmarkedet, da erhvervsuddannet arbejdskraft er efterspurgt,” siger Sigurður Hannesson, direktør for SI, the Federation of Icelandic Industries.

Nyheden er fra Islands regering og SI.