Elevantagningen vid högskolorna reformeras

 

Arbetsgruppen föreslår också att ansökningar till universitet och yrkeshögskolor skulle ske genom samma gemensamma antagning. De nuvarande separata systemen slås samman och det nya systemet tas i bruk 2013. Urvalskriteriernas förutsägbarhet och genomskinlighet betonas – högskolorna skall meddela hur högt studentbetyget eller betyget i den yrkesinriktade grundexamen måste vara för att den sökande ska bli antagen utan inträdesprov.

www.minedu.fi/OPM/Tiedotteet/2010/03/opintojen_nopeuttaminen.html?lang=sv