Elever lär sig svenska och självständighet

Hur lär sig en vuxen ett nytt språk på bästa sätt? En skola i Göteborg arbetar för att eleverna själva ska bli mer aktiva och delaktiga i vad de vill lära sig och varför. Metoden kallas Learner Autonomy.

 
Dejvit Ali kom till Sverige från Makedonien för två år sedan. Han siktar på att bli busschaufför. Marja Beckman Dejvit Ali kom till Sverige från Makedonien för två år sedan. Han siktar på att bli busschaufför.
– Vi har alla sett SFI-elever bli passiva i det svenska skolsystemet och sökt efter teoretisk bakgrund att ta stöd hos. Learner Autonomy bygger på den amerikanska lingvisten David Nunans teorier, säger Erik Eklund som är lärare på Cuben Utbildning i Göteborg.
 
SFI står för undervisning i svenska för invandrare och utgör huvudverksamheten hos Cuben Utbildning, en privat vuxenutbildningssamordnare med avtal på entreprenad med Göteborgs stad. Sedan starten 2011 har skolan arbetat med entreprenöriellt lärande som har många likheter med Learner Autonomy – det handlar i grunden om att lära eleverna att själva ta ansvar för sitt lärande och hitta sina drivkrafter.
 
– Vi ville ta tillvara all den kunskap och kompetens som våra elever har med sig, säger Erik Eklund. Vi testade först metoden på en klass och involverade sedan hela skolan. Nu finns tänkandet med i hela organisationen, oavsett yrkesprofession.
 
När skolan började använda metoden fick de statsbidrag och kunde bland annat bemanna med extra studie- och yrkesvägledare (syv), köpa in tekniska hjälpmedel samt ha inne två lärare under vissa lektionspass. Dessutom fick de möjlighet att ha extra planeringstid för att skapa nya arbetsrutiner.
 

Frågade efter ”riktig” lektion

 
De första utvärderingarna från elever visar att många känner större studieglädje nu, men till en början var några av dem skeptiska.
 
– Den första reaktionen var ibland ”å vad jobbigt, måste jag göra något”. Många av våra elever har en traditionell skolbakgrund och frågar om vi inte ska ha en ”riktig” lektion. De kunde säga ”ska vi ta en hel svenskalektion till att prata”, berättar studie- och yrkesvägledaren Lotta Smideborn.
 
Eleverna uppmuntras att fundera över vart de vill nå, och varför. Sedan ska de arbeta aktivt för att nå dit. Eftersom målet är att eleverna ska kunna försörja sig själva är det önskvärt att de gärna praktiserar på arbetsplatser. Skolan ordnar också speciella arbetsgrupper för dem som är intresserade av samma yrkesområden. Lärarna besöker eleverna på praktikplatserna. En av Cubens verksamhetschefer, Sanna Ahrens, berättar om en elev som behövde lära sig vad verktygen han arbetade med hette på svenska.
 
– Då tog läraren bilder på verktygen och vid nästa lektionstillfälle övade de på de orden på svenska. En annan elev, som inte hade sagt ett ord på lektionerna, blev en helt annan person på praktikplatsen – pratade bra svenska och hade blommat upp. Det var en riktig solskenshistoria.
 

Företagskuvös på skolan

 
Cuben har också startat ett ekonomiskt kooperativ för att fånga upp elever med företagsidéer. I början av februari öppnas ett kafé på skolan där några elever ska arbeta och göra praktik.
 
– Tanken är även att de elever som tar uppdrag, till exempel snickare, ska kunna fakturera genom kooperativet. Det kan bli en sorts “företagskuvös”, säger Sanna Ahrens.
 
Learner Autonomy har sju olika steg. I det sjätte steget uppmuntras eleverna att själva vara “lärare”. Då kan de sätta ord på vad de har lärt sig och i vissa fall hjälpa personer med samma modersmål. Ett tjugotal elever som kommit en bit i det svenska språket är faddrar och går in och hjälper till i klasser som inte ha kommit så långt, bland annat genom modersmålsstöttning. Flera forskningsresultat visar att det är lättare att lära sig ett nytt språk om man får stöd på modersmålet i början.
Skolan arrangerar också marknadsdagar då eleverna får möjlighet att visa upp något de kan och då också ta betalt för en egenproducerad vara eller tjänst.
 
– Elevernas redovisningar kan se väldigt olika ut beroende på skolbakgrund. Akademikerna gör presentationer i Powerpoint eller Prezi medan de med kortare utbildning kanske visar ett kort på familjen och säger “mamma pappa hemland bra”, berättar Erik Eklund.
 
Cuben_web.jpg
 

Två veckors introduktion

 
De största utmaningarna med detta nya undervisningssätt är att få med eleverna “på tåget” och få dem att förstå att de fortfarande går i en “riktig” skola.
 
– Vi börjar med två veckors introduktion så att eleverna förstår vad vi förväntar oss av dem. Skolan har, bland annat, skrivit ett introduktionsbrev som är översatt till de vanligaste invandrarspråken. Det är viktigt att det inte bara blir information i början utan en riktig introduktion om hur vi arbetar på Cuben och varför vi har valt att bedriva undervisning på detta sätt, säger Erik Eklund.
För läraren blir utmaningen att få eleverna aktiva.
 
– SFI har inget centralt innehåll, så det är upp till eleverna att välja vilket innehåll de vill lära sig svenska inom, vilka färdigheter de behöver träna på i samråd med läraren, säger Erik Eklund.
Erik Eklund medger att de nationella proven som eleverna måste skriva går lite stick i stäv med den övriga undervisningen där nästan inget är “rätt” eller “fel”.
 
– Proven orsakar stor nervositet hos eleverna men när vi gör vår bedömning blir det utifrån en sammantagen bild av vad eleven har presterat. Provet är bara en del. Minst lika viktigt är hur det har gått på lektionerna, hur det muntliga fungerar på praktiken och i samspel med klasskamraterna.
 
Arbetslagen på Cuben Utbildning har sett att det kan ta tid att implementera nya undervisningssätt. Eleverna har ofta fått vänta länge på uppehållstillstånd innan de började på skolan och då kan det ibland vara svårt att börja engagera sig direkt. För en del elever kan det därför räcka med små, enkla val som huruvida de vill lyssna på uttal med hjälp av en iPad eller om de vill träna på att skriva sitt namn.
 
– Ibland är vi den första kontakten de har i Sverige och de har aldrig fått berätta för någon om sina erfarenheter, säger Lotta Smideborn.
 
 
Fakta:
De 7 stegen i Learner Autonomy
Steg 1. Stimulera eleverna att arbeta mot sina egna mål
Steg 2. Stimulera eleverna att använda svenska också utanför klassrummet
Steg 3. Hjälpa eleven att identifiera sin egen körstil och -strategi
Steg 4. Stimulera eleverna att göra val
Steg 5. Stimulera eleverna att ta fram sina egna uppgifter
Steg 6. Stimulera eleverna att bli “lärare”
Steg 7. Stimulera eleverna att bli “språkforskare”
 
Cuben Utbildning har cirka 1000 elever på dag- och kvällstid. De flesta är SFI-elever men Cuben har även yrkesutbildningar, varav några är kopplade till SFI.
Företaget ligger på Hisingen i Göteborg och har ungefär 30 anställda.