Elinikäinen ohjaus elinikäisen oppimisen tukena

 

Elinikäinen ohjaus elinikäisen oppimisen tukena

Työministeriön virkamiehet Teija Felt, Tuija Groop ja Liisa Winqvist kuuluvat kesäkuun alussa perustettuun työryhmään, joka tehtävänä on laatia toimenpideohjelma aikuisopiskelun neuvonta- ja ohjauspalveluiden kehittämiseen. Työryhmään kuuluu työministeriön, opetusministeriön ja Opetushallituksen edustajia. Tavoitteena on taata aikuisopiskelijalle mahdollisuus laadukkaisiin ohjaus- ja neuvontapalveluihin sekä oppilaitoksissa että työhallinnossa.
Monet erilaiset ihmisryhmät tarvitsevat ohjaus- ja neuvontapalveluita. Työttömien lisäksi myös esimerkiksi ammatinvaihtajat ja aikuiset, joilla on oppimisvaikeuksia, on otettava huomioon. Niinpä ohjauksen täytyy perustua räätälöityihin ratkaisuihin. Elinikäistä ohjausta tarvitaan, sillä yksin on vaikeaa löytää kaikkea olennaista tietoa.”Ihmisen, joka menettää työnsä tai jopa ammattinsa, on vaikeaa löytää uutta uraa ilman apua. Hän ei edes ymmärrä, kuinka koulutusjärjestelmä toimii, koska kaikki on muuttunut vuosien varrella ja mahdollisuuksia on enemmän kuin uskoisikaan”, Liisa Winqvist kuvailee.

Verkkopalvelut itsenäisen urasuunnittelun tukena

Työministeriö on jo pitkään vastannut ammatinvalinta- ja urasuunnittelupalvelusta. Palvelu pyrkii selvittämään asiakkaan edellytykset, tavoitteet ja vaihtoehdot koulutuksen ja työn suhteen ja auttaa häntä tekemään urasuunnitelman. Koulutus- ja tietopalvelusta saa tietoa koulutusmahdollisuuksista ja opintojen rahoituksesta. Tietoa voi etsiä itse työvoimatoimistoista tai työministeriön kotisivuilta, mutta myös henkilökohtaista ja ryhmäohjausta on saatavilla. Opetusministeriöllä taas on vastuu opinto-ohjauksesta oppilaitoksissa.

Liisa Winqvist
"Ilman apua on vaikeaa löytää uutta uraa", sanoo Liisa Winqvist Työministeriöstä

Opinto-ohjauksen kehittämisprojektit ovat poikineet myös erilaisia verkkopalveluita asiakkaiden itsenäisen urasuunnittelun tueksi. AVO-ammatinvalintaohjelma on tarkoitettu erityisesti nuorille, jotka pohtivat ammatti- ja koulutusvalintojaan peruskoulun tai lukion pohjalta. Aikuisille on kehitetty vastaava ohjelma, A-URA.

Tutkimustulokset osoittavat, että räätälöidyllä ohjauksella saadaan hyviä tuloksia. Opetushallituksen vuonna 2004 tekemistä arvioinneista käy ilmi, että aikuisopiskelijoiden ohjauksessa on vielä puutteita. Elinikäisen ohjauksen kehittämisessä on suuria haasteita, mutta hyviä tuloksia on jo saatu, joten järjestelmää on rakennettava askel askeleelta. Myös EU:n Koulutus 2010 -ohjelmassa korostetaan ohjauksen ja neuvonnan tärkeyttä elinikäisen oppimisen tehostamisessa.

Linkkejä:

Teksti: Carola Lindholm, suomenkielinen lyhennelmä: Saara Kurkela, kuva: Marika Kaarlela