Elinikäinen ohjaus ja kiinnittyminen työmarkkinoille

Miten elinikäinen ohjaus voi tukea aktiivista työelämää sellaisten henkilöiden kohdalla, joiden on vaikeaa kiinnittyä työmarkkinoille?

 

Tämä oli yksi pääkysymyksistä, joista keskusteltiin 15. kesäkuuta sosiaaliministeriössä järjestetyssä tapaamisessa. Sosiaaliministeri Eyðgunn Samuelsenin koolle kutsumassa tapaamisessa olivat edustettuina muun muassa sosiaalihallinto ja kuntoutuslaitos Dugni. Molemmilla on monivuotinen kokemus vajaakuntoisten ja muutoin haasteellisissa tilanteissa olevien ihmisten auttamisesta takaisin työelämään. Ministeri oli kutsunut tapaamiseen myös Färsaarten yliopiston opinto- ja uraohjaajakoulutuksen ja NVL:n edustajia. Ohjausalan maisteriopiskelija Deirdre Hansen piti esityksen, jossa hän antoi osallistujille yleiskuvan elinikäisestä ohjauksesta ja esitteli Färsaarten elinikäisen ohjauksen strategian pääelementit. Esitys toimi alustuksena keskustelulle siitä, miten elinikäinen ohjaus voi tukea elinikäistä oppimista, aikuiskoulutusta, parempaa elämänlaatua, työmarkkinoille kiinnittymistä ja eri sektorien välistä yhteistyötä. Tapaamisen lopuksi ministeri korosti, että tapaamisen tuloksia tullaan seuraamaan ja että elinikäinen ohjaus tulee sisältymään olennaisena osana hallituksen työskentelyyn, joka tähtää aikuiskoulutusjärjestelmän perustamiseen Färsaarille.

Lisää tapaamisesta (fäärin kielellä)