Elinikäinen oppiminen globaaliksi kehitystavoitteeksi

 

Vuonna 2000 YK:n jäsenmaat sopivat kehityksen vuosituhattavoitteista. Kahdeksan mitattavissa olevaa tavoitetta on tarkoitus saavuttaa vuoteen 2015 mennessä. Aikarajan lähestyessä kansainvälinen yhteisö katsoo, mihin asti päästiin ja mitä uusia maaleja tarvitaan.

Aikuiskoulutus näkymätön vuosituhattavoitteissa

Tulevaisuuden kehitysagenda on jo muotoutumassa. Niin sanotussa Post 2015 -prosessissa valtiot ja lukuisat sidosryhmät neuvottelevat uusista kehitystavoitteista. Vaikka lopullinen lista lyödäänkin lukkoon vasta ensi vuoden syyskuussa, sen sisältöä voi melko turvallisesti arvailla heinäkuussa julkistetun agendaluonnoksen perusteella.

Koulutus agendalla

Post 2015 -ohjelmaluonnoksessa mainitaan koulutus tavoitteessa 4: "Varmistaa kattava, tasa-arvoinen ja laadukas koulutus kaikille ja edistää elinikäisen oppimisen mahdollisuuksia."

Lähde: YK:n avoimen työryhmän ehdotus kestävän kehityksen tavoitteiksi

Köyhyyden poistaminen on edelleen ykköstavoite, mutta myös elinikäinen oppiminen noussee näkyvästi tulevaisuuden kehitysagendalle. Näin arvioi YK:n kehityspolitiikan asiantuntija Serge Kapto LLinE-aikakauslehden Post 2015 -teemanumerossa.

Nykyisellään tavoitteet viittaavat ainoastaan peruskoulutukseen.

− Koulutuksen käsitettä luultavasti laajennetaan käsittämään paitsi varhaiskasvatus myös ammatti- ja korkeakoulutus. Lisäksi agendaluonnoksessa viitataan suoraan myös elinikäisen oppimisen käsitteeseen, Kapto selventää.

Koulutuksen laatukin saa maininnan

Siinä missä vuosituhattavoitteet painottivat pelkkää koulutuksen saatavuutta, uusissa tavoitteissa otetaan lisäksi huomioon koulutuksen laatu.

− Laadun mainitseminen on selvä parannus entiseen verrattuna. Koulutuksen tasa-arvo ja sukupuoleen liittyvien esteiden poistaminen ovat myös saaneet uutta huomiota, Kapto kertoo.

The post Elinikäinen oppiminen globaaliksi kehitystavoitteeksi appeared first on Souli.