Elinikäiselle ohjaukselle strategiset tavoitteet

 

Työryhmä on selvittänyt elinikäisen ohjauksen toteutumisen ongelmia ja kiireisimpiä kehittämistarpeita sekä määritteli tältä pohjalta viisi strategista tavoitetta. Työryhmä teki myös esityksiä strategisten tavoitteiden toteutumisen edellyttämistä toimenpiteistä.
Työryhmä katsoo, että elinikäisen ohjauksen toteutuminen edellyttää seuraavien strategisten tavoitteiden toteutumista:
1) Ohjauspalveluja on tasapuolisesti saatavissa ja ne vastaavat yksilön tarpeita,
2) yksilölliset uranhallintataidot vahvistuvat,
3) ohjaustyötä tekevillä on tehtävien edellyttämä osaaminen,
4) ohjauksen laatujärjestelmiä kehitetään ja
5) ohjaus toimii koordinoituna kokonaisuutena.

Lue lisää: Minedu.fi