Elinikäisen ohjauksen strategia

Färsaarten paikallinen tieto- ja viestintätekniikan (TVT) ja ohjauksen työryhmä teki tammikuussa 2016 aloitteen tapaamisesta, johon osallistuisi kolme eri ministeriötä.

 
Työryhmän tavoitteena oli tuoda viranomaisten asialistalle elinikäisen ohjauksen strategia ja siihen liittyvä monialainen yhteistyö. TVT:n käyttö ohjauksessa on olennainen osa tulevaa strategiaa.
Aloite otettiin hyvin vastaan, ja 21. tammikuuta opetus-, kulttuuri- ja tutkimusministeriö isännöi tapaamista. Ministereistä läsnä olivat opetusministeri Rigmor Dam, sosiaaliministeri Eyðgunn Samuelsen ja liikenne-, infrastruktuuri- ja työmarkkinaministeri Henrik Old. Lisäksi paikalla oli kaksi kansliapäällikköä ja virkamiehiä, TVT:n ja ohjauksen työryhmän edustajia sekä Färsaarten yliopiston ohjausalan koulutuksen edustajia. Ohjausalan opiskelija, työryhmän jäsen Deirdre Hansen esitteli kansallisen strategian, joka perustuu ohjausalan opiskelijoiden maisterinopintojensa osana tekemään yhteiseen strategiatyöhön. Esityksen jälkeen seurasi keskustelua. Kaikki kolme ministeriä suhtautuivat myönteisesti ehdotukseen elinikäisen ohjauksen strategiaksi. Ehdotuksen innoittajana on toiminut ELGPN-verkoston (European Lifelong Guidance Policy Network) työ. Tapaamisessa ministerit ilmoittivat asettavansa yhdessä lähiaikoina yhdessä monialaisen toimikunnan, joka sisällyttää strategiaehdotuksen työhönsä. Tavoitteena on perustaa maanlaajuinen ohjauspalvelu sekä työmarkkinakoulutusta tarjoava keskus.