Elinikäisen oppimisen ministerit?

 
Tora Aasland on vastuussa tutkimuksesta ja korkeakoulutuksesta, Bård Vegar Solhjellin toimialaan  kuuluvat päiväkodit, perusopetus ja toisen asteen opetus. Aikuiskoulutusta, työpaikoilla tapahtuvaa koulutusta ja sivistysliittoja ei mainita uusien ministerien vastuualuekuvauksissa. Nähtäväksi siis jää, kuuluvatko nämä alueet edelleen jommankumman ministerin vastuulle. Entinen ministeri Djupedal korosti erityisesti elinikäisen oppimisen tärkeyttä. Lisää tietoa uusista ministereistä: www.regjeringen.no/nb/dep/kd.html?id=586