Elinikäistä ohjausta kaikille Pohjoismaissa?

Ohjauksen saatavuudesta on tullut yhä tärkeämpi kysymys kaikissa Pohjoismaissa ja Euroopassa, sillä se on tärkeä elinikäistä oppimista tukeva ja edistävä tekijä.

 

NVL on kartoittanut Pohjoismaiden koulutus- ja työmarkkinasektorien välistä aikuisten ohjauksen koordinointia. Selvityksessä tehdään selkoa siitä, miten koordinointia organisoidaan käytännössä, ja tarkastellaan sektorien välisen epämuodollisen yhteistyön eri muotoja. Kartoituksessa on yritetty selvittää muun muassa, millaiset ohjaustehtävät edellyttävät toimijoiden välistä yhteistyötä, miten yhteistyö on luotu ja miltä aikuisten ohjauksen kenttä näyttää.

Verkoston laatima selvitys Samordning av vägledningen i de nordiska länderna, Färöarna, Grönland och Åland (Ohjauksen koordinointi Pohjoismaissa, Färsaarilla, Grönlannissa ja Ahvenanmaalla) toimii tärkeänä pohjustuksena keskustelulle, jota käydään ohjauksen roolista merkityksestä osaamisen kehittämiselle. Kartoitus antaa lisää tietoa koulutus- ja työhallinnon välisestä ohjauksen koordinoinnista Pohjoismaissa.

Lue ja lataa raportti (ruotsiksi)