Elinikäistä oppimista Ahvenanmaalla

 

Ahvenanmaan tilasto- ja tutkimustoimisto ÅSUB on julkaissut tilastoja tutkintoon johtamattomasta koulutuksesta. Tähän kategoriaan kuuluvat eräät Ålands yrkesgymnasiumin kurssit, vapaa sivistystyö, avoimet korkeakouluopinnot sekä työvoimapoliittinen aikuiskoulutus. Tilastojen lisäksi raportissa myös vertaillaan tuloksia aiempiin vastaaviin tuloksiin miesten ja naisten osallistumisen sekä opintotarjonnan osalta ja kommentoidaan eroja. 

Lisää aiheesta (ruotsiksi)

Ahvenanmaan tilastollinen vuosikirja 2015 on julkaistu. Lisätietoa raportin sisällöstä ja tilaamisesta löydät (ruotsiksi)täältä