Elsker denne jobben

Det å oppleve at mennesker har kommet et stort skritt videre med deres liv og har satt seg mål for sin utdanning eller karriere er en viktig del av jobben til Steinunn Björk Jónatansdóttir, studie- og yrkes/karriereveileder ved MSS på Island.

 

Dialog møtte Steinunn for å høre om hvordan MSS, senter for livslang læring på Reykjanes, kommer i kontakt med kort utdannede folk for å informere de om de åpne mulighetene som finnes og hjelpe dem med de første skrittene mot utdanning.

– Vi har tilpasset virksomheten etter samfunnets behov, vi har lært å være fleksible og lyttet til innbyggernes og arbeidslivets behov. Jeg har arbeidet her i åtte år og i løpet av den tiden har arbeidet utviklet seg ganske mye, noe jeg syns er veldig interessant og gjør at jeg brenner for arbeidet, sier Steinunn Björk, avdelingsleder for veiledning hos MSS.

MSS i et område med mange utfordringer

– I området bor mange innvandrere som trenger å tilegne seg grunnleggende ferdigheter med spesiell vekt på islandsk. Gruppen er ikke ensartet. Vi prøver å lytte til dem og tilby ulike tilbud med kurs og studieretninger. Jeg kan nevne flere tilbud med vekt på grunnleggende ferdigheter, lese-/skrive- muntlig- og digitale ferdigheter, eller opplæring i islandsk for voksne. Grunnutdanning, allmenn teoretisk forberedelse. Nybyggerskolen for innvandrere med undervisning i islandsk og om islandsk samfunn. Springbrett både for innvandrere fra Polen og en gruppe for islendinger og spesielle kurs om informasjonsteknologi og digitale ferdigheter, for å nevne noe.

Tett og godt samarbeid avgjørende

– Vi samarbeider tett med arbeids- og velferdsetaten og arbeidslivet. Stor del av virksomheten går ut på å lytte etter behovene. Hvor er behovet for arbeidskraft, hva skal folk kunne for å komme i arbeid og beholde jobben sin? Vi er heldige for flere av viktige samarbeidsorganisasjoner holder til i samme hus som MSS, arbeidsetaten i etasjen under, rehabiliteringsfondet VIRK i etasjen over og Samvinna rehabilitering, en avdeling av MSS, i samme etasje som vi. Vi arbeider også tett sammen med kommunen. Vi legger stor vekt på dette samarbeidet, god kontakt og kort avstand. For å komme i kontakt med arbeidslivet drar vi ut til virksomhetene og presenterer arbeidet, sier Steinunn Björk og fortsetter:

  

"- Som kjent så søker de som har minst utdanning ikke nødvendigvis aktivt etter å komme i utdanning, vet kanskje ikke om mulighetene som finnes. Derfor er det viktig at nå kontakt med denne gruppen og få dem til oss. Vi rekker hånden ut til dem.

Steinunn Björk Steinunn Björk

Realkompetansevurdering åpner nye muligheter

– Nå planlegger vi realkompetansevurdering og utdanning for ufaglærte i barnehager. Da besøker vi alle barnehager med tilbud om presentasjon av prosessen. Spør om det er noen som vil benytte våre tjenester? Vi legger igjen informasjon om tiltaket og telefonnummer med invitasjon om å komme til samtale med veileder. I realkompetansevurderingen finner vi ut av hva de har behov for av utdanning og kan skreddersy tilbud.

– Det hender også noe viktig under realkompetansevurdering. Folk begynner å forstå at de kan en god del. Frøene som vi sår spirer og setter gang i en ny prosess. De tør komme til oss for å ta utdanning. Jeg blir stadig forundret over at det finnes folk der ute som ikke er klar over den sørvis vi tilbyr, vet ikke hvilket skritt er nødvendig for å vende tilbake inn i det formelle skolesystemet. At det er mulig å få synliggjort den kompetansen og kunnskapen de har ervervet over lang tid på arbeidsmarkedet. Folk som kom ut i arbeidslivet direkte etter grunnskolen og har stoppet der. De er ikke klare over mulighetene som vi har utviklet for dem slik de kan komme i gang med utdanning igjen, sier Steinunn.

Å lære å lære

– Vi som arbeider med yrkes- og studieveiledning, er særlig stolte over å kunne tilby god rådgivning og personlig service, samt et læringsmiljø der den enkelte føler seg godt til rette. Studieretningen Grunnutdanning er for de som kommer tilbake i utdanning etter langt opphold fra skolen med ønske om at forberede seg for formell utdanning. Grunnutdanning er en studieretning som innebærer særlig tilrettelagt undervisning i grunnleggende ferdigheter; lese/skrive, både islandsk og engelsk, regning, muntlige- og digitale ferdigheter i tillegg til det som vi veilederne mener er aller viktigst nemlig å lære å lære, sier Steinunn

  

"Vi hjelper dem individuelt med å finne ut av hvilken måte passer dem for å lære. Vi legger merke til at det styrker selvtilliten og de får tro på at de kan.

Veilederne arbeider tett med prosjektlederne for hver studieretning. Prosjektlederne har fingeren på pulsen, følger med frammøte og rapporterer til veilederne. Vi kontakter vedkommende for å finne ut hvorfor hun eller han ikke møter opp. Når vi vet hvorfor, kan vi sammen finne en løsning. Vi kan hjelpe til, gi ekstra støtte i undervisningen for eksempel. Det er veldig viktig å kunne støtte og motivere etter behov, sier Steinunn.

MSS Senteret ble etablert på slutten av siste århundre, det utviklet raskt varierte utdanningstilbud for etter- og videreutdanning for voksne. Senterets hovedrolle er å styrke etter- og omskolering av innbyggerne, med flere og mer varierte utdanningstilbud, med sikte på å styrke samfunnets sosiale og økonomiske forhold og innbyggernes livskvalitet. Suðurnes området dekker en del av Reykjaneshalvøya med Reykjaneskommune som den største byen. Helt fram til 2006 var den amerikanske basen på flyplassen i Keflavik en viktig instans som forsvant på kort varsel. Basen var en instans hvor mange innbyggere i kommunen hadde arbeidet med spesialiserte oppgaver i årevis og som forsvant nesten over natten. Neste store slag kom med finanskrisen i 2008, det tredje slaget i 2018 når flyselskapet WOW air gikk konkurs. Hos WOW arbeidet 1100 mennesker som mange bodde i området rundt flyplassen. Og så i tillegg til dette kom Covid19. I kjølvannet av alle disse krisene har MSS spilt en sentral rolle ved gjenoppbygging av samfunnet.

En stasjon med hjelp og støtte

– Lærere ved senteret har flere års erfaring med å arbeide med elever på ulike nivåer i lesing/skriving, regning og digitale ferdigheter. De møter hver elev med den kunnskap og kompetanse de har. Og vi tilbyr ekstra service; etter lunsj har vi åpent en stasjon med støtte. På stasjonen kan de få hjelp med alt de ikke helt har forstått i undervisningen om morgenen, eller ikke greier i leksene. Læreren er der for dem. Akkurat nå arbeider de med skriveoppgaver. Mange av elevene syns sannsynligvis at det er uoverstigelig, men lærerne på stasjonen hjelper dem med å løse oppgaven skritt for skritt, en oppgave av gangen. For eksempel med å dra fram en ny vinkel i dialog med dem og hjelpe til med neste oppgave. Og de kommer videre, bekrefter Steinunn.

Deltakers erfaring

Hafsteinn Stefánsson fortsatte ikke sin utdanning etter grunnskolen. Han kom ut på arbeidsmarkedet og stoppet i jobb og det ble bare tull, som han sier selv. Men han kom seg ut av det og kjæresten fortalte Hafsteinn om MSS og de muligheter som finnes der. Nå er det et år siden Hafsteinn startet i Grunnutdanning

– Jeg bestemte meg for å sette meg mål, arbeide med livet mitt. Meldte meg på hos VIRK og kom inn i Grunnutdanning. I starten var jeg ikke sikker på at jeg ville klare det. Men jeg falt godt til rette og fant tidlig ut at jeg kunne en god del. Framgangsmåten i undervisningen her hos MSS gjorde at selvtilliten vokste. Jeg klarte det ganskegodt, kunne gjøre alle lekser ferdige på skolen, sier Hafsteinn Stefánsson og fortsetter:

Hafsteinn Stefánsson Hafsteinn Stefánsson

– Etter at jeg hadde fullført Grunnutdanning med gode resultater ville jeg videre på neste nivå i Menntastoðir. En studieretning for voksne som mangler grunnkurs i den videregående skolen, for eksempel islandsk, matematikk, engelsk og dansk. Jeg tar sikte på å bli elektriker og vil forberede meg så godt jeg kan. Ja, matematikkprøven gikk strålende, det blir en 10er sier Hafsteinn Stefánsson.

Det jeg elsker ved arbeidet mitt

– Tidligere i dag snakket jeg med Hafsteinn i resepsjonen, da han var på vei til matematikkprøven. Jeg ønsket ham lykke til. Vi møttes igjen da han var ferdig med eksamen, som han hadde klart godt. Han har kommet langt på den tiden han har deltatt her hos MSS. Og det å oppleve at arbeidet ditt spiller en rolle for andre, du har hjulpet mennesker til å komme ett skritt videre i livet, eller å nå sine mål, det er det jeg elsker ved mitt arbeid, sier Steinunn Björk Jónatansdóttir, avdelingsleder for veiledning hos MSS.