Eminente Nordiske kunstnere og forskere utvikler Biophilia

Under islandsk formannskap i Nordisk Ministerråd i 2014 ønsket islandske myndigheter samarbeid med de andre nordiske landene om utvikling av Biophilia utdanningsprosjektet. Lokale samarbeidsnettverk blir etablert i alle de nordiske landene og på Åland, Færøyene og Grønland.

 
På bildet fra venstre: Guðrún Geirsdóttir, Sunleif Rasmussen, Esko Valtaoja, Cecilie Björk, Anja Andersen, Björk Guðmundsdóttir, Alex Strømme, Pipaluk Jørgensen. På bildet fra venstre: Guðrún Geirsdóttir, Sunleif Rasmussen, Esko Valtaoja, Cecilie Björk, Anja Andersen, Björk Guðmundsdóttir, Alex Strømme, Pipaluk Jørgensen.

En viktig etappe i samarbeidet var et møte mellom en gruppe nordiske spesialister, forskere og kunstnere på Island i mai for å strekke opp og forbedre prosjektet og i tillegg finne nye og innovative måter og idéer som kan brukes i undervisningen. Gruppens idéer og arbeid skal være grunnlaget for videreutvikling av Biophilia prosjektet. Prosjektet vil så videreutvikles i samarbeid med lokale aktører der det blir tilpasset lokale forhold og interesser. Gruppen består av følgende: Sunleif Rasmussen, komponist på Færøyene, Anja Andersen, astrofysiker ved Niels Bohr instituttet i Danmark, Pipaluk Jörgensen, dramatiker og regissør fra Grønland, Cecilia Björck, doktor i musikkpedagogisk filosofi ved Universitet i Göteborg i Sverige, Esko Valtaoja, forfatter og professor i astronomi ved Universitetet i Turku, Alex Strømme, professor i forskerutdanning ved Norges teknisk- vitenskapelige Universitet i Trondheim, Guðrún Geirsdóttir, professor í pedagogikk ved Islands Universitet og Björk Guðmundsdóttir.

Mer på islandsk...