Emmaus hjälper långtidsarbetslösa

Genom Emmaus i Mariehamn på Åland får personer som är långtidsarbetslösa en chans att ta ett kliv in på arbetsmarknaden.

 
Hållbarhet både när det gäller miljön och det sociala är viktigt påpekar Camilla Karlsson. Sune Gustafsson tar hand om gamla böcker som kommit in. Hållbarhet både när det gäller miljön och det sociala är viktigt påpekar Camilla Karlsson. Sune Gustafsson tar hand om gamla böcker som kommit in.

-Vi tror att alla människor kan utföra rätt arbete med rätt stöd, säger Camilla Karlsson, projektledare.

Emmaus finns på flera platser i världen och grundades i Frankrike år 1949. Emmausrörelsen är partipolitiskt och religiöst obunden och är verksam både i Sverige och Finland.

Det Emmaus-grupperna över hela världen har gemensamt är att de arbetar med och för de mest utsatta och fattiga i samhället. De bidrar att till att fattigdom, exkludering och diskriminering minskar. Det innebär att Emmaus-grupper kan arbeta med allt från flyktingar och hemlösa i Europa till landlösa och småskaliga bönder i Asien, Afrika och Latinamerika. Många grupper ägnar sig åt praktiskt arbete, till exempel i form av återbruk av saker, möbler och kläder.

Och det är precis på det sättet som Emmaus Åland i samarbete med AMS (Arbetsmarknad och studier på Åland) försöker få långtidsarbetslösa i sysselsättning. Tidigare drev man även Emmaus returcafé med fokus på svinn från matbutikerna och komponerade vegetariska måltider. Flera arbetslösa personer jobbade i restaurangen och kunde sedan bli anställbara i den branschen. Tyvärr måste restaurangen stänga ner på grund av bristande lönsamhet.

Fokus på hållbarhet

I dag driver Emmaus tre butiker på Åland som har fokus på återbruk när det gäller kläder, inredning, möbler och bygg.

-Här finns det en rad olika arbetsuppgifter som sortering, jobba i verkstaden med att till exempel demontera möbler eller bygga nytt. I butiken kan det handla om kassaträning, plocka varor och sedan har vi också många transporter att ta hand om, säger Camilla Karlsson, som är ansvarig för arbetsträningen. Hon är även med i NVL:s pilotprojekt som genomförs som en lärandecirkel inom ramen för nätverket ”Kompetensutveckling av vuxenlärare” och jobbar med lärande och kompetensutveckling av utsatta målgrupper.

emmaus2.jpg

Simon Sydén hjälper till med grovsorteringen av kläder och annat som ålänningarna lämnar in till Emmaus. Han hör inte till de långtidsarbetslösa, men arbetstränar inom organisationen.

Fördelen, menar Camilla Karlsson, är att man kan kombinera det praktiska arbetet med handledningen. Minst sex månader måste man ha varit arbetslös för att få en chans att komma till Emmaus.

- Vi hjälper sedan till att söka praktik. Målet är inte att bli kvar hos oss utan att få ett jobb helt enkelt. Det behöver inte vara heltidsarbete. Vi är ute efter att få till rätt matchning, då är vi nöjda. Ett annat mål är givetvis att de ska behålla ett jobb. Vi har kontinuerlig kontakt och utvärderar efter ett halvår.

- Det finns ingen färdig mall. Vi måste jobba individuellt med varje person. Det handlar om ett utvecklande och kunnande och att lära sig genom att göra saker. Den stora biten är att stärka den sociala förmågan, utnyttja de tidigare inlärda sakerna för att bygga upp nya färdigheter. Man måste få göra misstag, att misslyckas. Det får man göra här.

Det blir ett hållbarhetsarbete som inte bara är ekonomiskt utan även socialt.

Motivationen viktig

Om man är arbetslös under en längre period så sviktar motivation stundtals. Det är inte alltid lätt att ständigt söka nya jobb. Hos Emmaus får de en chans att landa innan de söker sig vidare till praktik eller arbete. Även om det alltid är upp till individen om det lyckas.

emmaus3.jpg

Camilla Karlsson jobbar varje dag med personer som varit arbetslösa under en längre period. Hon betonar vikten av att ägna tid för reflektion och självkännedom.

- Här finns tid för samtal och reflektion. Vi pratar om vad man lärt sig i en viss situation. Vi vill nå en självkompetens och att man känner att man kan hantera vardagen. Att man får resurser att göra det och att tro på sin egen förmåga, säger Camilla som jobbat med detta i fem år.

Efter att Emmaus restaurangen stängt när så satsar man även på odling i stadsmiljö och målet är att långtidsarbetslösa ska få en sysselsättning där.

- Det har lockat många. Och det finns ett värde i att se saker växa, att jobba i det gröna och det handlar också om Emmaus-andan att ta tillvara.

Trycket ökar

Men under Corona, Covid19, har man inte kunnat ta emot långtidsarbetslösa. Åland har drabbats ganska hårt ekonomiskt, eftersom många ålänningar har sin sysselsättning i rederibranschen. När rederierna drar ner på verksamheten drabbas även underleverantörerna och deras anställda. Just nu är det kö hos AMS.

- Trycket kommer öka och fler blir arbetslösa. De som redan haft det svårt kommer att få det svårare eftersom arbetstillfällena minskar, säger Camilla Karlsson och menar att fler arbetslösa tittar på lösningar som att byta bransch eller studera vidare. I juni hoppas man att kunna starta, om än i mindre skala, igen. Under tre års tid har Emmaus haft 56 personer som är långtidsarbetslösa.

Om framtiden tror Camilla att det kan vara svårt att få jobb på kontor. Men inom livsmedelsbranschen finns det alltid jobb.

- Tekniska hjälpmedel inom alla branscher kommer stort. Det är en utmaning får många av våra kunder, men en stor del av vardagen. Och det är en bra erfarenhet att se att det fungerar olika inom olika branscher.

Forfatter: Marika Kvarnström