En arbejdsgruppe fremsætter forslag til at øge studie- og arbejdsmuligheder for handicappede

Social- og arbejdsmarkedsministeren i samarbejde med børne- og uddannelsesministeren og universitets-, industri- og innovationsministeren har besluttet at nedsætte en arbejdsgruppe, der skal øge mulighederne for handicappede.

 
 En arbejdsgruppe fremsætter forslag til at øge studie- og arbejdsmuligheder for handicappede Foto: Islands regering

Social- og arbejdsmarkedsministeren i samarbejde med børne- og uddannelsesministeren og universitets-, industri- og innovationsministeren har besluttet at nedsætte en arbejdsgruppe, der skal øge mulighederne for handicappede.

Gruppens rolle bliver at analysere de nuværende arbejds- og uddannelsesmuligheder for handicappede med hensyn til, hvad der skal forbedres, samt at komme med anbefalinger til tiltag. Målet er, at handicappede kan deltage i uddannelse og på arbejdsmarkedet på deres egne betingelser.

Social- og arbejdsmarkedsministeriet vil lede gruppen, men det forventes, at den vil omfatte repræsentanter fra de ovennævnte ministerier samt repræsentanter fra andre ministerier og institutioner, der er involveret i emnet, samt repræsentanter fra interesseorganisationer for handicappede, arbejdsmarkedsorganisationer, uddannelsesinstitutioner, livslang læring-centre og andre uddannelsesudbydere.

Nyhed og billede fra Islands regering.