En arbetsbok för vägledning av framtiden – heltäckande vägledning

Vägledning av framtiden är ett begrepp som utvecklats av Framtidens forskningscentrum vid Turun yliopisto (universitetet i Åbo) och som är ett resultat av kombinationen av framtidsforskning och heltäckande vägledning.

 

Gruppen har tittat på de utbildningsbehov som förorsakats av ökningen av asylsökande och invandrare. Ledningsgruppen lyfter fram oron över svaga inlärningsresultat hos  elever med invandrarbakgrund jämfört med de infödda finländarna och föreslår att saken skall utredas med noggrannare forskning.

Arbetsboken för vägledning av framtiden har utvecklats i samarbete med vägledare och de som vägleds och den fungerar speciellt som stöd vid dryftande av val i livets lika skeden. Materialet kan utnyttjas fritt och det lämpar sig t.ex. för studievägledning på olika utbildningsnivåer och läroanstalter, vid startcoaching och stöd vid workshopvägledning, för karriärskifte i arbetskraftsutbildningen, för dem som söker egna stigar, ungdomsarbete, arbete med invandrare och andra specialgrupper samt för alla som är intresserade av framtidstänkande. Webbsidan samlar hela materialet på en plats.

Läs mer