En av tre er interessert i karriereveiledning

 

34 prosent av befolkningen er interessert i å motta karriereveiledning. 23 prosent opplever å ha behov for karriereveiledning. Det viser en undersøkelse fra 2014. Interessen og behovet har vært stabil siden 2011.

Undersøkelsen, som nå presenteres i et faktaark, viser at 63 prosent av respondentene som er under utdanning er interessert i karriereveiledning. De med grunnskole eller lavere som høyeste fullførte utdanning har størst interesse og behov for veiledning, sammenliknet med de andre utdanningsgruppene.

Läs mer