En avgjørende langtidsplan for forskning og høyere utdanning

UHR-konferansen ble avholdt 4. oktober i år, og forsknings- og høyere utdanningsministeren presenterte revidert Langtidsplan for forskning og høyere utdanning.

 
 Planlegger fremtiden for forskning og høyere utdanning Planlegger fremtiden for forskning og høyere utdanning

Statsråd Ola Borten Moe meddelte nyheten om at langtidsplanen skal bli lagt frem sammen med statsbudsjettet førstkommende torsdag. Temaet for årets konferanse var universitetenes og høyskolenes bidrag til arbeids- og samfunnslivet.

Langtidsplanen har et tidsomfang på ti år, men skal revideres hvert fjerde år som er i år. Planen skal sikre forutsigbarhet, åpenhet og langsiktighet for nasjonale kunnskapsinvesteringer.

Årets revidering inkluderer tre hovedmål: 1) Styrket konkurransekraft og innovasjonsevne, 2) miljømessig, sosial og økonomisk bærekraft og 3) høy kvalitet og tilgjengelighet i forskning og høyere utdanning

Forventningene sektoren har rundt planen omfatter behov for omstilling og klare prioriteringer. Statsråden på sin side har gitt signaler om stramme økonomiske rammer. Enkelte i sektoren mener at planen må rendyrkes mer som en investeringsplan for forskning og høyere utdanning, og revideres til å bli en mer tydelig og retningsfull plan.