En avtale om pilotprosjektet «Utdanning nå» undertegnet

„«Utdanning nå» “ er et pilotprosjekt i samarbeid mellom Utdanningsdepartementet, Reykjavik kommune og arbeidslivets partnere, med det som hovedmål å øke veiledning og støtte til utdanning i bydelen Breidholt i Reykjavik.

 

Målet er å øke service og støtte for tre grupper i Breidholt-bydel for å gjøre det lettere for folk å gjenoppta studiene. For det første gjelder dette innvandrere, for det andre folk i alderen 25 – 54 år, som ikke har fullført en utdanning etter grunnskolen og for det tredje unge i alderen 18 – 25 år, som har falt fra studier i den videregående skolen. 
Forsøket går ut på å tilby innbyggere i Breidholt-bydel, men der bor mange innvandrere, tidsbegrenset massiv service og løsninger i nærsamfunnet. Intensjonen er å arbeide planmessig i en bestemt tid med omfattende samarbeid med organisasjoner, foreninger, og innvandrerforeninger i bydelen, med tilbud om veiledning og tilpasset opplæring, informasjon om yrke og yrkespraksis. 

Mer på http://reykjavik.is/menntun-nuna