En effektivare sfi

 

Igår lämnade regeringen propositionen Ökad individanpassning - en effektivare sfi och vuxenutbildning till riksdagen. Regeringens ambition är att utbildningen bättre ska anpassas efter varje elevs individuella behov och förutsättningar. Detta förväntas i sin tur leda till förkortad sammanlagd studietid, ökad genomströmning och mindre risk för onödigt höga studieskulder. 

För utrikes födda som invandrar till Sverige är vägen till arbete ofta lång, i genomsnitt längre än i nästan alla andra jämförbara länder. Två mycket viktiga förutsättningar till att etableras i det svenska samhället är dels att behärska det svenska språket och att ha en utbildning som är gångbar på den svenska arbetsmarknaden. För att båda dessa förutsättningar ska uppfyllas är vuxenutbildningen ofta avgörande.

Läs mer

Källa: Regeringskansliet