En ensidig bild av arbetarmän i den utbildningspolitiska debatten

Män med arbetarbaggrund deltar lite i utbildning och anses vara en utmaning för utbildningspolitiken.

 

Detta säger Toni Kosonen i sin färska avhandling som granskats vid Östra Finlands universitet. Enligt honom baserar en sådan problemcentrerad debatt sig på en ensidig uppfattning om arbetarklassmän och manlighet.

Toni Kosonen har för sin avhandling intervjuat män i åldern 30-64 år som deltagit i yrkesutbildning för vuxna i mansdominerade tekniska branscher. Enligt Kosonen är dessa män mycket medvetna om de förväntningar och skyldigheter som utbildningssamhället ställer i fråga om kontinuerlig utbildning och livslångt lärande. De flesta intervjuade männen har också en positiv inställning till yrkesinriktad vuxenutbildning.

Avhandlingen på finska