̶ En fantastisk kilde til informasjon om utdanning og jobb!

Neste skritt er en nettportal. Portalen inneholder generelle studie- og jobbeskrivelser, elektronisk undersøkelse av brukernes interesser, informasjon om validering og elektronisk veiledning.

 

Neste skritt er en nettportal som kan sies å være en islandsk versjon av den danske Uddannelses Guiden og norske Utdanning.no.

Målet har vært å skape en helhetlig informasjons- og veiledningsportal om yrker og utdanningsmuligheter på Island.

Portalen inneholder generelle studie- og jobbeskrivelser, elektronisk undersøkelse av brukernes interesser, informasjon om validering og elektronisk veiledning. 

– Vi er meget fornøyde med den

 ̶  Vi karriereveiledere ved MSS, Livslanglærings senteret i Keflavik, mener den nye og oppdaterte utgaven av Neste skritt (på islandsk; næsta skref - www.naestaskref.is), er helt fantastisk. Vi syns portalen er en viktig støtte i arbeidet med å formidle informasjon om utdanning og yrker til brukerne, sier Arndís Harpa Einarsdóttir, leder for avdelingen for veiledning ved MSS.  

– Jeg bruker den ofte når jeg skal finne frem til hvilke interesser mine klienter har og selvfølgelig i andre forbindelser med karriereveiledning.  Den er enkel å bruke og brukervennlig. Ikke bare for oss i MSS men også for enkeltpersoner, sier Arndís. 

Arndis-Harpa-Einarsdottir.jpg

Arndís Harpa Einarsdóttir

Aha opplevelse!

– Det er mange som søker veiledning hos oss som sier at de liker den nye portalen. Vi kan observere aha opplevelser når våre klienter åpner nettportalen for å søke for eksempel på jobb beskrivelser som matcher deres ønsker for neste skritt i deres karriere. Det er ofte folk som har begrenset digital kompetanse og kan derfor nesten ikke tro hvor enkel den er i bruk, sier Arndís.

Opprinnelig en del av europeisk prosjekt

DialogWeb henvendte seg til Arnar Þorsteinsson hos Arbeidslivets opplæringssenter, AO, som er ansvarlig for arbeidet med portalen og oppdateringen av Neste skritt.

– Opprinnelig var utviklingen av portalen en del av et omfattende Europeisk prosjekt om utvikling av validering for å støtte kompetanseutviklingen av kortutdannede voksne, sier Arnar.

 AO ledet arbeidet og fra starten av samarbeidet vi med Ekspertsenter for livslang karriereveiledning ved Islands universitet og i tillegg hadde vi formell dialog med utdannings- og kulturdepartementet, velferdsdepartementet og arbeidslivets parter.  

Arnar_Þorsteinsson.jpg

Arnar Þorsteinsson

Utvikling i to etapper 

– Vi startet arbeidet høsten 2012 og holdt på til våren 2014 da det ble klart at EU ikke ville yte hele den finansielle støtten som opprinnelig var bevilget og at vi på grunn av det måtte redusere prosjektets omfang. Arbeidet lå i dvale helt fram til høsten 2016 når ledelsen for Arbeidslivet opplæringssenter bestemte at det var aktuelt å arbeide videre med innhold, virkning og grafisk form, sier Arnar.

Hensikt og mål

– De opprinnelige målene for nettportalen var mange og veldig ambisiøse, selv om ideen i grunnen vokste fram fordi informasjon om utdanning og yrker på Island har lenge vært fragmentert og vanskelig tilgjengelig. Informasjon over yrker var foreldet og behovet for lett tilgjengelig materiale som støttet opp om veiledning og opplæring om forbindelsen mellom utdanning og yrke hadde vært tydelig i lang tid, sier Arnar.

 ̶  Ideer om utdannelsesstrategi om livslang læring og veiledning dannet selvfølgelig grunnlaget, selv om hovedmålet var simpelthen å formidle informasjon og veiledning til alle, uavhengig av tid og sted, i tillegg til å utvikle nettstedet slik at alle lett skulle kunne bruke det når de søker informasjon om utdanning og yrker, sier Arnar. 

Objektiv oversikt over yrkes- og utdanningsvalg

– Slik skulle nettportalen gjøre det mulig for brukerne å vurdere egen kompetanse, interesser og muligheter for utdanning og arbeid, vurdere egen realkompetanse, og trene i å styre egen karriere. Vi ser den også som et spennende verktøy for veiledere som hjelper folk til å nå de mål som de har satt seg og til å undervise om forskjellig kompetanse knyttet til utdanning og yrker, fortsetter Arnar.

– Vi mener at på den måten blir brukernes fordel først og fremst betre tilgang til informasjon om yrker og utdanning i tillegg til veiledernes service. Vi mener også at det er helt klart at nettportalen med upartisk og koordinert informasjon samlet på ett sted kan være fordelaktig for både utdanningsaktører og arbeidslivet på Island, sier Arnar. 

Neste skritt på islandsk https://naestaskref.is/