En øget satsning på realkompetencevurdering af voksne

 

En ny rapport om anerkendelse af realkompetencer viser, at der stadig er en række barrierer for, at ordningerne kan få den tilsigtede virkning og kvalitet. Derfor iværksættes en række konkrete initiativer i 2012 bl.a. at vurdering af realkompetencer er gjort til et særligt indsatsområde på VEU-centrenes udviklingskontrakter, vejledningsindsatsen overfor institutionerne intensiveres, og der afsættes midler til udviklingsprojekter.

Læs mere på Uvm.dk 
Læs rapporten fra RKV arbejdsgruppen på Uvm.dk