En god buddy giver mod på uddannelse

 

I lidt mere end et år har en del af de nye studerende på Odense Tekniske Skole kunnet få en mere erfaren studerende som såkaldt buddy eller mentor. Nu udvides ordningen snart til yderligere to afdelinger og tæller dermed fem i alt. Undervisere og vejledere som Karsten Jensen i smedeafdelingen har nemlig hurtigt kunnet notere sig en række gevinster af initiativet.
- Mentorerne viser en utroligt stor social bevidsthed over for den mentee, de bliver knyttet sammen med. Det ligger virkelig de ældre elever meget på sinde, hvordan de nye har det både med skolen og i almindelighed. Ofte ser vi, at de bruger mere tid sammen, end vi umiddelbart havde forventet, ligesom mentorerne ind imellem opsøger mig eller en anden tovholder på ordningen, fordi de går og spekulerer over, hvordan de eventuelt vil kunne hjælpe deres mentee i en eller anden situation, fortæller Karsten Jensen.

Studiemiljøet bliver bedre

Både mentoren og mentee har tydeligvis udbytte af ordningen, konstaterer Karsten Jensen. De nye elever falder lettere til på uddannelsen, mens mentorerne både bliver mere bevidste om sig selv og deres ressourcer, ligesom de helt konkret kan bruge den nye erfaring eksempelvis i cv’et, når de søger lærerplads.
- Ordningen er for ny til, at vi kan dokumentere det endnu, men jeg er overbevist om, at den er med til at reducere frafald. Den bidrager til et bedre studiemiljø generelt, fordi flere føler en større identifikation med uddannelsen. På forhånd overvejede vi, om nogle ville få en oplevelse af, at vi deler de studerende i to hold – de, der skal have hjælp, og de, der kan hjælpe. Sådan er det heldigvis ikke blevet opfattet, og snart ser vi givetvis de første mentees træde til som mentorer, siger Karsten Jensen.
Initiativet på Odense Tekniske Skole er blot ét af en lang række forsøgs- og udviklingsprojekter, som har fokus på at fastholde flere unge i erhvervsuddannelserne, og som præsenteres ved Undervisningsministeriets såkaldte FoU-konference d. 21.-22. januar 2009 i Odense.

Partnerskaber mindsker frafald

Konferencen er især henvendt til repræsentanter for erhvervsuddannelser, arbejdsmarkedsuddannelser og produktionsskoler. Formålet er at inspirere skolerne til bedre at udnytte egne og andres erfaringer fra forsøgs- og udviklingsprojekter og der igennem at initiere ny udvikling. Såvel centrale oplæg som flertallet af konferencens knap 20 workshops har fokus på at mindske frafald blandt andet gennem partnerskaber og andre samarbejder mellem forskellige uddannelsesinstitutioner.
Karsten Jensen ser frem til at præsentere erfaringerne med elever som mentorer fra Odense Tekniske Skole og i lige så høj grad til at lytte til andre skolers udbytte med andre forsøgs- og udviklingsprojekter.
- Vi har hele tiden behov for nye input. En af de ting, vi selv er optagede af for tiden, er, hvordan vi kan skabe bedre rammer for samvær mellem eleverne både i og efter skoletid, som kan være med til yderligere at styrke fællesskabet omkring uddannelsen. Måske er der også på det område andre, der har interessante erfaringer at byde på, siger Karsten Jensen.


Kort om buddy-mentorordningen ved Odense Tekniske Skole

• Ideen er sat i værk i efteråret 2007 ud fra erfaringen, at nogle elever på egen hånd hjælper andre elever. Med skolens hjælp og støtte vil flere engagere sig og kunne nå mere, lyder tesen.
• Ung-til-ung kontakt kan være særlig virkningsfuld, fordi parterne taler samme sprog.
• Buddy’erne får et introduktionskursus i deres rolle og i hvordan, de kan bruge deres egne erfaringer. De skal ikke være skolens forlængede arm. De øver også samtaleteknik og taler om grænser for, hvad en buddy skal engagere sig i. Fx skal de tage kontakt til en lærer eller vejleder, der fungerer som tovholder, hvis en mentee har alvorlige personlige eller sociale problemer.
• Buddy’ens opgave er overordnet at være en ”organiseret kammerat”. Han skal tage kontakt og vedligeholde kontakten til mentee. Hjælpe med lektier, lytte til bekymringer og være et kendt ansigt på skolen.
• Buddy’erne rekrutteres via tovholderne, som er en del af grundforløbets lærerteam. De inviteres til en kursuseftermiddag med tovholderne. Nye elever introduceres for ordningen før udannelsens start på et møde, hvor forældrene også er inviterede, og igen i forbindelse med det den individuelle kompetencevurdering i starten af grundforløbet. Herefter arrangerer buddy’erne match-aften for buddy’er og mentees. Tovholderne hjælper med at matche parrene.

Links:

Tilmeldingsfristen for FoU-konferencen d. 21.-22. januar 2009 i Odense er udløbet. Se programmet på:
www.uvm.dk/~/media/Files/Udd/Erhvervs/PDF08/081118_ProgramFoUkonf09.ashx

Læs mere om erhvervsuddannelserne på:
http://uvm.dk/Uddannelse/Erhvervsuddannelser.aspx