En inkluderande jobbpolitik

 
Raimo Pärssinen (s) Raimo Pärssinen (s)

I Kalmar län, som på andra håll i landet, ser vi en långsam men positiv utveckling med fler nyanställningar och större orderingångar för industrin. Samtidigt fortsätter långtidsarbetslösheten att öka framförallt bland unga, nyanlända och de som saknar gymnasiekompetens. Vi har lämnat krisen bakom oss och näringslivet skapar allt fler jobb, men bara för vissa, skriver Raimo Pärssinen (S), ordförande för riksdagens arbetsmarknadsutskott  och Krister Örnfjäder (S), riksdagsledamot från Västerviki en insändare i Länstidningen Norr/Vimmerby Tidning.

De fortsätter: Vi vill inkludera fler på arbetsmarknaden. Med satsningar på arbetsmarknadsutbildning, yrkesutbildning, fler platser till högre studier, satsningar på validering och svenskundervisning kan fler inkluderas på arbetsmarknaden och rustas för morgondagens jobb inom näringslivet. 

Även Kalmar län står inför denna utmaning. Kommunerna är samtidigt i behov av att anställa fler i välfärden för att möta generationsväxlingen, med fler som går i pension och fler som blir äldre. 

Läs mer

Källa:Länstidningen Norr/Vimmerby Tidning