En insisterende ildsjæl giver Bornholm stemme

I 2010 blev Winni Grosbøll socialdemokratisk borgmester i Bornholms Kommune. Hun er i årene siden blevet kendt som ”Bornholms stemme” takket være sit store fokus på at styrke opfattelsen af øen; en af hendes meget synlige bedrifter er etableringen af Folkemødet på Bornholm.

 

Profiler i Norden

Bornholmer for livet

Winni Grosbøll er født og opvokset på Bornholm. Det er kendetegnende for hende, at hun har en stærk identitet som bornholmer. Noget hun mener gælder for de fleste, der vokser op i et ø-samfund. En identitet der ikke afhænger af, hvor i landet, man bor, men som altid er lige stærk.

Trods den stærke identitet, havde Winni en stor udlængsel da hun blev færdig med gymnasiet. Studenterhuen havde ikke siddet mange dage på hovedet, før hun stod i København – i storbyen, drevet af frihedstrang. Hun blev i hovedstaden i ni år før hun vendte tilbage til Bornholm for at stifte familie der. For lige så stor som udlængslen var i gymnasietiden, lige så dybt har det altid ligget i hende, at hun skulle tilbage, at hendes børn ikke skulle vokse op i storbyen.

Her adskiller Winni Grosbøll sig fra de fleste af dem, der rejser fra øen for at tage en uddannelse. Langt de færreste vender tilbage. Det er en af øens udfordringer. Fra Winni Grosbølls synspunkt er det kun sundt og godt, at unge rejser fra øen og får nye impulser og input. Udfordringen ligger i at finde en måde, at få dem til at vende hjem igen og skabe et liv med familie og karriere på Bornholm.

Bornholms stemme

En af Winni Grosbølls mærkesager er netop at vende udviklingen på Bornholm, blandt andet ved at vende billedet af øen. Her har Winni Grosbøll gået forrest. For som hun siger: ”det starter ved borgmesteren”. Borgmesteren er en markant og vigtig kulturbærer, der med sit fokus kan være med til at præge omverdenens opfattelse af øen. Winni Grosbøll gør en dyd ud af at fortælle den gode historie og det ser ud til at det er lykkedes at vende billedet. Bornholm er i dag voldsomt eksponeret med positive historier om den smukke natur, den gode mad og råvarerne af høj kvalitet. Den store bevidsthed om at være bannerfører i den udvikling har medvirket til at Winni Grosbøll af mange betegnes som ”Bornholms stemme”. Der er tydeligvis tale om mere end bare ord, stoltheden og entusiasmen er ikke til at tage fejl af når man taler med Winni Grosbøll.

Insisterer på andre løsninger

Det store fokus på at huske de gode ting ved at bo på Bornholm følges med en stærk vilje og insisteren på at ting kan lade sig gøre, at det er muligt at finde andre løsninger. Det kom første gang politisk til udtryk allerede da Winni Grosbøll blev borgmester i 2010 ved at Socialdemokraterne konstituerede sig med Venstre. Det politiske klima på øen var dengang anspændt og præget af store politiske og personlige slagsmål, og konstitueringen vakte stor opsigt. Men Winni Grosbøll er ikke interesseret i at føre politik på den måde, hun insisterer på at finde løsninger og på at samarbejde er afgørende for at få ting til at lykkes.

Det viste sig igen da slagteriet på Bornholm i 2014 var lukningstruet. En stor arbejdsplads på øen, med stor betydning for mange af indbyggerne og udviklingen af øen. Winni Grosbøll engagerede sig stærkt i kampen for at finde alternative måder at sikre slagteriet og det lykkedes i fællesskab at finde en lokal løsning.

En ø præget af åbenhed, udsyn og samarbejde

Samarbejde er et nøgleord i Winni Grosbølls tilgang til politik. Det er også et nøgleord i hendes beskrivelse af Bornholm. En af udfordringerne ved at være et ø-samfund er, at man er isoleret og i høj grad må klare sig selv. Det er en udfordring, der samtidig virker befordrende for samarbejdet. Når der er modgang og det er svært, rykker man sammen og støtter hinanden, for der er ikke andre til at gøre det. Og der har været modgang i borgmesterperioden. Den økonomiske krise ramte også Bornholm hårdt, men blandt andet kampen om slagteriet viste, at med samarbejde og den stædighed og insisteren, der kendetegner Winni Grosbøll, kan det lykkes.

Bornholms geografiske position er nok isoleret, men samtidig betyder placeringen centralt i Østersøen at Bornholm gennem historien har haft et tæt samarbejde med mange naboer, og altid har været vant til stor udveksling med de omkringliggende lande, ikke mindst Baltikum og Sverige. Det har medvirket til, at øen er vant til at skue ud og har været præget af stor åbenhed.

Folkemødet – en frugt af samarbejde

Samarbejdet med andre øer i Østersøen udmøntede sig i 2011 i et af Winni Grosbølls hjertebørn: Folkemødet. Flere politikere fra Bornholm havde i årene forinden deltaget i Almedalsveckan på Gotland og blev stærkt inspireret og ønskede af lave noget lignende på Bornholm. Så da muligheden opstod i 2010, greb Winni Grosbøll den med det samme.

Det er karakteristisk at Winni selv var engageret og også deltog i den driftsmæssige planlægning og forberedelse af Folkemødet de første år. At det lykkedes at stable Folkemødet på benene og etablere så stor en succes, tilskriver hun dog endnu engang at de lokale indbyggere bakkede op om idéen og gik sammen om at få det til at lykkes.

 

Fakta

Winni Grosbøll, 39 år. Uddannet cand.mag i historie og samfundsfag. Borgmester i Bornholms Kommune siden 1. januar 2010.