En kogebog for et engagerende demokrati

 
En af ambitionerne med DEMOS var at skabe en nordisk tænketank, som i politik og praksis sammenkobler vigtige forskningsindsatser indenfor de nordiske magt- og demokratiudredninger med den nordiske folkeoplysnings pædagogiske og praktiske kompetence.
Det resulterer i antologien i konkrete beskrivelser af erfaringerne med blandt andet roundtables og tænketanke som demokrati- og læringsfremmende metoder. Med deres vægt på samtale og jævnbyrdig debat, ligger de i naturlig forlængelse af folkeoplysningens traditioner. DEMOS peger på, at det er nogle af de instrumenter, folkeoplysningen kan tage til sig for at øge deltagerindflydelsen og medborgerskabet i de demokratiske aktiviteter på såvel lokalt som nationalt plan.
Forskerne Ove Korsgaard, Danmarks Pædagogiske Universitet og Erik Amnå, Göteborgs Universitet har helt fra starten bidraget til DEMOS-projektet og præget mange af diskussionerne. De følger det til dørs med hver deres indlæg i antologien. Adskillige flere bidrager til bogen, som også vil rumme nyligt reviderede politikker for de nationale folkeoplysende paraplyorganisationer. Antologien er tænkt som en brugs- og debatbog, der kan inspirere både lokale som nationale aktiviteter.
Den vil kunne downloades på www.nordvux.net.