En nordisk tilgang til organisationsudvikling – refleksioner og indsigter fra et casestudie

På ”fyraftensmødet” præsenteres et udviklingskoncept og en model for praksisnær kompetenceudvikling i arbejdsliv. Modellen tager afsæt i en nordisk tilgang til arbejdet med udvikling og læring i organisationen - kompetenceudvikling gennem samskabende, erfaringsbaserede og deltagerinvolverende læreprocesser.

 

Ulrik Brandi (DPU) og Maria Marquard (Nordisk netværk for Voksnes Læring) fortæller om viden og erfaringer fra et nordisk forsknings- og udviklingsbaseret projekt, BIC, Building Innovation Capacity, i en stor dansk fødevareproducerende virksomhed og en stor svensk produktionsvirksomhed. 

I projektet er der søgt efter og eksperimenteret med nye formater for udvikling og læring i organisationer med afsæt i nordiske værdier og principper. Vi deler vores indsigter og diskuterer fremadrettede perspektiverer med deltagere, som arbejder med /har en interesse i HR og organisationsudvikling med afsæt i opkvalificering og kompetenceudvikling koblet til virksomhedens udfordring.

Dato: 24. oktober, 2022
Sted: DPU, Emdrup, lokale D165
Tid: 16:00-17:30 (Danmark)
17:30-18:00 Mingling og Samtaler

Der vil være lidt snacks og let mad i forbindelse med arrangement.

Arrangement er gratis. Tilmeldingsfristen er udløbet. 

Kontakt

Maria Marquard
E: marq@edu.au.dk