En ny publikation om politik och system för livslång vägledning

European Lifelong Guidance Policy Network (ELGPN) har publicerat nya europeiska riktlinjer för utvecklingen av politiken och systemen för livslång vägledning.

 
Målet med riktlinjerna är att ge beslutfattare inom utbildnings- och arbetsmarknadssektorn verktyg för att utveckla politiken för livslång vägledning och för att utveckla vägledningstjänsterna för den stora allmänheten och olika grupper inom samhället.
Riktlinjerna innehåller teman som är gemensamma för alla sektorerna och tjänsterna: strategiskt ledarskap, tillgänglighet, finansiering, IKT, karriärkompetenser, information om karriärerna, kvalitetssäkring samt vägledarnas utbildning och kvalifikationer. De erbjuder också speciella verktyg för att utveckla vägledningstjänster för olika målgrupper.
 
The Guidelines for Policies and Systems Development for Lifelong Guidance: A Reference Framework for the EU and for the Commission kan läsas här