En ny rapport peger at ulige sociale familiebaggrunde påvirker unges frafrald på ungdomsuddannelserne

I undersøgelsen blev der set på elevernes sociale og økonomiske baggrund for at identificere faktorer, der forudsiger frafald

 
 En ny rapport peger at ulige sociale familiebaggrunde påvirker unges frafrald på ungdomsuddannelserne Foto: Islands regering

Resultaterne tyder på, at unges frafald på ungdomsuddannelserne er en afspejling af deres sociale baggrund. Forældrenes uddannelse er den vigtigste faktor, idet forældrenes højere uddannelsesniveau mindsker sandsynligheden for frafald blandt de unge. Forældrenes indkomst har også indflydelse på frafaldet, idet børn af forældre med lav indkomst i højere grad dropper ud af skolen. Forældrenes uddannelse har dog større indflydelse end familieindkomsten.

Rapporten foreslår forbedringer på grundskole- og gymnasieniveau for at forhindre frafald.

Nyhed og billede fra Islands regering.