En praktikers guide för validering

ValiGuide är en nordisk plattform, som beskriver vad validering handlar om, de fyra stegen i valideringsprocessen, de kompetenser som krävs för kvalificerad validering och ger tips och råd för att förbättra implementering.

 

ValiGuide erbjuder ett omfattande urval av material, vägledning och rekommendationer för praktiker som arbetar med validering av vuxnas icke-formella och informella tidigare lärande.

 

 

ValiGuide:

Erbjuder inspiration
Stöder kompetensutveckling mellan de nordiska länderna
Har ett starkt focus på hur man går tillväga
Ökar medvetenheten om de utmaningar man möter
Syftet med ValiGuide är att bidra till professionaliseringen av hela valideringsprocessen men också varje enskilt valideringssteg och därmed bidra till att främja validering av vuxnas icke-formella och informella kompetens.

Artikel om ValiGuide på EPALE

Gå till ValiGuide