En praktikers guide till validering

ValiGuide är en nordisk plattform för alla som arbetar med validering.

 

Plattformen beskriver vad validering handlar om, de olika stegen i valideringsprocessen, vilka kompetenser som behövs för en kvalificerad validering, och tipsar om hur validering genomförs bättre.

Plattformen erbjuder:

  • Inspiration
  • Kunskap och kompetensutveckling i hela Norden
  • Ett starkt fokus på “hur” och medvetenhet om utmaningarna

ValiGuide erbjuder vägledning och rekommendationer för de som arbetar med validering av vuxna inom icke-formellt och informellt lärande. Målet med ValiGuide är att bidra till professionaliseringen av hela valideringsprocessen och varje enskilt steg, för att på så sätt bidra till att stöda validering av vuxnas icke-formella och informella kompetenser.

ValiGuide är resultatet av Nordplus-projektet Competence-pro.

Läs mer