En samnordisk webbsida för fängelseundervisning har öppnats

 
Den nya Webbsidan, som har placerats i anslutning till webbplatsen www.nordvux.net,  innehåller information om det nya nätverket som startade verksamheten i januari 2006. Den omfattar aktuella projekt i fängelseundervisningen, nyheter, informationsmaterial, undersökningar, utvärderingar samt uppgifter om god praxis i fängelseundervisningen.