Enemmän pedagogiikkaa ammattioppilaitoksiin

 
Tämä käy ilmi ammattiopettajien rekrytointia ja työssä pysymistä käsittelevästä tutkimuksesta, jonka Tanskan ammattikasvatuksen tutkimuskeskus NCE (Nationalt Center for Erhvervspædagogik) on tehnyt. Tutkimuksessa tarkastellaan tekniikan alan oppilaitosten opettajien työoloja pedagogiikan kannalta. Opettajat toivovat, että heillä olisi enemmän aikaa kokeilla ja kehittää uusia opetusmenetelmiä sekä keskittyä heikompiin opiskelijoihin. Tutkimuksessa suositellaan, että oppilaitosten johto tukisi enemmän opettajien ammatillista ja pedagogista kehitystä.
Lisätietoa (tanskaksi).
NCE:n verkkosivut: www.delud.dk