Energi i bruk

 

Energi i bruk

Sosial verdiskaping er like viktig som økonomisk verdiskaping – alle har rett til å få oppleve at de betyr noe, alle har rette til å bidra.

Med dette utsagnet utfordrer Leiv Mørkved Velferdsnorge. 42 år gammel opplevde han at arbeidsplassen hans gikk konkurs og forsvant. Han var glad i å jobbe og søkte over hundre jobber uten å få napp.

Større grupper lever utenfor lykkeland

Han opplevde på kroppen hva det vil si å føle seg overflødig. Det går hardt utover selvfølelsen. Men han skjønte at han ikke var alene, derfor dannet han en landsdekkende organisasjon for arbeidssøkere. I 1998 ble den til Velferdsalliansen. Leiv Mørkved er arbeidende styreleder. Alliansen har som mål å hjelpe arbeidsledige og jobber for økonomisk, sosialt og rettslig vanskeligstilte. Altså ikke lenger bare for arbeidssøkere. Selv ble Mørkved erklært arbeidsufør i 2002 etter å ha opplevd hjertestans. Nå lever han med hjertestarter og er imponert over helsevesenet som har gitt han mulighet til å leve. Like imponert er han ikke over velferdsnorge der stadig større grupper lever utenfor lykkeland. Han mener at det ensidige fokus på arbeid er feil. Nå er man enten arbeidsfør eller ufør. Men en del faller mellom, de er for syke til være interessante for arbeidslivet og for friske til uførhet. Leiv Mørkved har erfart at ikke alle kan være i fast arbeid av forskjellige årsaker, men de kan likevel være deltakende og engasjerte samfunnsborgere. Det er nok å gjøre på de sosiale arenaer. Mange kan bidra noen timer om gangen, i en annen rytme enn det arbeidslivet krever. Men de må også føle en trygghet for morgendagen, de må vite hva de har å leve av, og de må slippe å oppleve seg selv som en belastning for samfunnet.

Leiv Mørkved
Leiv Mørkved har erfart at ikke alle kan være i fast arbeid av forskjellige årsaker, men de kan likevel være deltakende og engasjerte samfunnsborgere.