Englanninkielinen julkaisu ammattikoulutuksen laatutyöstä Tanskassa

 
Alkujaan vuonna 2005 ilmestynyt julkaisu on tarkastettu ja päivitetty vastaamaan tämänhetkistä lainsäädäntöä. Julkaisussa kuvaillaan, millaista laatutyötä ja jatkuvaa arviointia ammatillisessa nuoriso- ja aikuiskoulutuksessa tehdään Tanskassa.
Julkaisun kohderyhmänä ovat erityisesti kansainvälisen yhteistyön parissa toimivat oppilaitosten johtajat, opettajat ja muu henkilöstö. Julkaisua voidaan käyttää esimerkiksi kansainvälisten oppilaitosvierailujen yhteydessä.
www.uvm.dk/08/aq.htm?menuid=6410