Enighed om brugen af millioner til praktikpladser

 

Regeringen har indgået aftale med DA og LO om udmøntningen af de 95 millioner kr. der med Vækstpakken 2014 blev afsat til initiativer, der skulle skabe flere praktikpladser.

Størstedelen af pengene, 55 millioner, skal gå til at ansætte flere praktikpladskonsulenter på erhvervsskoler og praktikcentre. Herudover omfatter udmøntningen blandt andet administrativ hjælp til små virksomheder, styrket informationsindsats, en forlængelse af ministeriets nuværende tilbud om startpakker og en hotline til nye virksomheder, og en opstramning af skolernes pligt til at hjælpe og vejlede eleverne.

Et aspekt i aftalen går på at elever, der venter på en praktikplads, kan smides af ventelisten hvis de ikke er parate til at følge skolepraktik eller flytte til en anden landsdel. Uddannelsesforbundets formand Hanne Pontoppidan hilser generelt aftalen velkommen, men mener det er et urimeligt krav at forlange, at helt unge mennesker skal være klar til at flytte langt væk hjemmefra for at bevare deres plads på ventelisten.

Undervisningsministeriets nyhed

Uddannelsesforbundets nyhed