Enkeltpersoner i livslang læring

 

Arbeidslivets opplæringssenter og Rannís, Islands senter for forskning, innovasjon og vitenskap inviterte til samtal om enkeltpersoner i livslang læring under overskriften "Hva vil du bli nå du blir stor?"
Nettverkene Euroguidance, Europass og Nordisk Nettverk for Voksnes Læring sto for arrangementet. Knapt 80 deltakere var aktive, ledere og lærere fra alle skoletrinn, representanter fra myndigheter (både departementene for utdanning og kommunenes skoleråd), interesserte parter, arbeidslivet, og elever som var blitt invitert. Key-note var Óttarr Proppé Alltingsrepresentant. Sammenfatning av møtet på islandsk er publisert på en wiki som åpner mulighet for videre diskusjon.