Ennätysmäärä opiskelijoita toisen asteen oppilaitoksissa ja korkeakouluissa syksyllä 2008

 
Islannin tilastokeskus on julkistanut katsauksen syksyn 2008 toisen asteen, erityisoppilaitosten ja korkea-asteen opiskelijamääristä. Opiskelijaksi ilmoittautuneita oli kaikkiaan 47 282, josta toisen asteen opiskelijoita oli 29 271 ja korekeakouluopiskelijoita 18 011.
Lisätietoa englanniksi:
www.statice.is/Pages/444?NewsID=3802