Ennätysmäärä opiskelijoita valmistunut eri koulutusasteilta

 

Eniten (eli kolmanneksella) on lisääntynyt toisen asteen yleisopinnot suorittaneiden määrä sekä niiden opiskelijoiden määrä, jotka ovat hankkineet korkeakoulukelpoisuuden antavan lisätutkinnon aiemmin suorittamansa ammatti- tai taidetutkinnon täydennykseksi. Ylioppilastutkinnon suorittaneista kaksi kolmannesta on 20–21-vuotiaita. 
Toisen asteen kisälli- tai ammattikokeen suorittaneiden määrä nousi 8,6 %. Heistä lähes 85 % oli miehiä ja melkein kaikki 25–29-vuotiaita. 195 kisälli- tai ammattikokeen suorittanutta henkilöä suoritti mestaritutkinnon, mikä on enemmän kuin koskaan sen jälkeen kun Islannissa alettiin kerätä tilastoja.
Korkeakoulututkinnon suorittaneiden määrä on noussut joka vuonna lukuvuodesta 1997–1998 tähän asti. Tänä vuonna korkeakokulututkinnon suorittaneiden määrä laski 4,7 %. Korkeakoulusta valmistuneista lähes kaksi kolmasosaa, 56,9 %, oli naisia.  

Lisää:  www.statice.is/Pages/444?NewsID=4967