Entusiastiske Graciela Sbertoli: - Synergi er mitt mantra

Profiler i Norden - Graciela Sbertoli.

 
Graciela Sbertoli tar det europeiske blikket med inn i Norden, og det nordiske perspektivet med tilbake til Europa. Hun er – som bildet viser - en engasjert ambassadør for samarbeid og synergi. Privat. Graciela Sbertoli tar det europeiske blikket med inn i Norden, og det nordiske perspektivet med tilbake til Europa. Hun er – som bildet viser - en engasjert ambassadør for samarbeid og synergi.

Ung og entusiastisk, språkmektig med Argentina, Spania og Italia i blodet kom Graciela Sbertoli til Norge på 1970-tallet. Nå er hun norsk og nordisk med hele seg, og det tenker hun ofte på når hun reiser i Europa. - Jeg er blitt en nordboer og er stolt av å jobbe i Norden, sier hun. Verdiene og levesettet i Norden er blitt en del av henne. Ett sted går likevel grensen, noen god skiløper ble hun aldri. Grunnen til det er at hun har spanske bein, ifølge barnas forklaring da de var små.  

Graciela Sbertoli var en typisk argentiner med foreldre fra Italia og Spania. Da hun var seks, flyttet familien til Barcelona, hvor hun vokste opp og studerte språk. Hennes egentlige morsmål var katalansk, men hun lærte likevel først spansk. Så kom fransk, engelsk, italiensk, norsk – og jammen skjønner hun også tysk og estisk. Hun har jobbet med voksnes læring hele livet, i mange ulike sammenhenger. Hun oppdaget tidlig at digital kompetanse og teknologi åpner nye muligheter for å styrke læringen. Dette har hun ivret for i årevis, og noen vil huske henne som kursholder i bruk av internett i språkopplæringen ved Nordens Folkliga Akademi.

Politisk vilje til å satse på voksen læring

- Hva assosierer du først og fremst med Norden?

- Konsensus om verdier, demokrati, Grundtvigs idealer om livslang læring og likhet på tvers av politiske systemer. Graciela tenker seg om et øyeblikk før hun føyer til, - og politisk vilje til å ta ansvar for voksnes læring. NVL er et eksempel på det, finansiert av landene gjennom Nordisk ministerråd.

Graciela er internasjonal koordinator i norske Vox, nasjonalt organ for kompetansepolitik. Hun er også kontaktperson i Vox som vertsorganisasjon for NVL.

- Jeg ser Norden som en del av Europa og forsøker å fremme den nordiske profilen i Europa, sier hun. Hun er norsk kontaktperson for livslang læring overfor EU-kommisjonen, videre er hun en såkalt NSS (National Support Service) for EU-portalen EPALE, kontaktperson for Nordisk ministerråd og for ikke å glemme så er hun styreleder i nettverket EBSN, European Basic Skills Network.

- Fortell om en typisk arbeidsdag eller typisk arbeidsoppgave du har i jobben din?

- Bortsett fra at jeg jobber mye med nettverksutvikling på e-post, så har jeg kanskje ikke noe slikt som en typisk arbeidsdag. Jeg er alltid på jakt etter synergier. Synergi er mitt mantra!

- Beskriv deg selv med fire ord!

- Kreativ, kommunikativ, litt lat og entusiastisk…

Den late siden ved henne kan være vanskelig å oppdage midt mellom alle jern hun har i ilden. Men kreativ og med kommunikative evner, ja, det ligger åpent i dagen.

- Jeg ble vred

-  Når du kikker deg tilbake, hva har du gjort som du selv er særlig glad for, og kanskje også stolt av? Her er Graciela ikke i tvil.

- Jeg er stolt av å ha fått etablert EBSN. Det var ikke min ide, men kom fra en arbeidsgruppe. Det var behov for et slikt nettverk i Europa. Jeg ble bedt om å skrive en søknad om penger for å få etablert nettverket. Søknaden var mer som en formalitet, for pengene skulle komme. Men noe gikk galt i behandlingen, og det ble avslag på søknaden.

Da tente det til i Graciela.

- Jeg ble vred, og tenkte at dette må vi bare få til, selv om vi ikke har penger. Det var da jeg gikk til sjefen og ba om arbeidstid for å jobbe med å etablere et slikt nettverk, og han sa ja! I dag, etter bare seks år, er nettverket anerkjent og tas ofte med på råd. Det består av 72 institusjoner fra 30 land, pluss assosierte institusjoner fra fire land utenfor Europa. Nettverket vokser, og aktiviteten er stor.  Vi vil nå etablere en rekke «special interest»-grupper som skal jobbe med kompetanseutvikling for lærere i grunnleggende ferdigheter.

Det halvfulle glasset

- Hva av egen kompetanse, erfaringer og nettverk bruker du i nordisk sammenheng?

- Jeg tar med meg det europeiske blikket inn i nordisk samarbeid. Da ser jeg ofte det halvfulle glasset. VI er kommet langt i Norden sammenliknet med resten av Europa! Graciela slår ut med armene. - Det er uendelig viktig å utveksle erfaringer, lære av hverandre og skape synergi.

- Hva har du oppnådd eller lært i det nordiske samarbeidet som du har tatt med tilbake til egen jobb?

- De nordiske land lærer av hverandre hele tiden. Jeg legger merke til at det alltid finnes flere alternative løsninger på et problem. Når det gjelder grunnleggende ferdigheter, som jeg jobber mye med, så har de nordiske landene i stor grad de samme type problemer, men løsningene kan være forskjellige. Vi trenger ikke låse oss i den samme løsningen, men kan ta impulser og ideer fra hverandre, selv om rammene og systemet er forskjellig.

Alfabetisere med mobiltelefonen

- Dersom du fikk jobben som Nordisk minister for voksnes læring, hvilke tiltak ville du ha satset på?

- Først ville jeg ha etablert en lærerutdanning og lærerutdanningsverktøy for konstant videreutdanning av lærere for voksne på nettet. Jeg ville lagt opp til en mosaikk av ressurser fra mange land, som en supermarkedshylle hvor lærerne kunne plukke det de trenger. Her ville vi få synergier! Ellers vil jeg ha lagt all min tyngde i alfabetisering.

Graciela blir visjonær: - Vi skulle bruke mobiltelefonen til å alfabetisere verden! Det skjer en mobil og digital revolusjon, og dette kan brukes til voksnes læring.
Så blir hun litt mer praktisk: - Jeg ville jobbe for en forståelse for funksjonell literasitet, en forståelse for at det er mange nivåer i literasitetsbegrepet. En må opp på et visst nivå før det er bra nok til å fungere godt i samfunnet.

Graciela ville hatt en travel dag som nordisk minister, hun har mye på hjertet: - Jeg ville satse på å øke den digitale kompetansen hos voksenlærerne dramatisk.

Påvirke der politikk skapes

- Hva ser du som den største verdien i et prosjekt som Nordisk nettverk for voksnes læring, NVL, og i DISTANS-nettverket som jobber med digitale muligheter?

- Nettverksarbeidet har stor verdi. Utfordringen ligger også i å utvide kontaktflaten til de ulike nettverkene, og videreutvikle samarbeidet mellom de ulike nettverkene for å skape synergi. En annen stor utfordring er å jobbe oppover mot politiske nivåer -  for å påvirke der politikk skapes.

FAKTABOKS:

Navn, alder og land: Graciela Sbertoli (63), Norge
Nåværende stilling: Internasjonal koordinator i Vox
Høyeste formelle utdanning: Cand.mag med engelsk og spansk
Rolle i NVL og annen nordisk sammenheng: Kontaktperson for vertskapsinstitusjonen overfor Nordisk ministerråd
Gjennomførte oppdrag i nordisk sammenheng de siste to-tre årene:
- Deltatt i arbeidsgruppen for utredningen «Mooc for nordisk lærerutdanning innen grunnleggende ferdigheter for voksne?»
- Medlem av arbeidsgruppe som utreder spørsmål om å etablere et nytt NVL-nettverk for grunnleggende ferdigheter
- Initiativtaker til «Møteplassen mellom NVLs nasjonale koordinatorer og de nordiske National Coordinators for Adult Learning», for implementering av EU-kommisjonens Agenda