Er folkeoplysningen for lukket om sig selv?

På Dansk folkeoplysnings samråds årlige medlemsmøde blev emnet diskuteret med afsæt i oplæg fra bl.a. Kim Christoffersen Dawartz, kultur- og fritidschef i Næstved kommune og Malene Thøgersen fra Videncenter for Folkeoplysning, VIFO.

 
Malene Thøgersen Malene Thøgersen

De så også mange potentielle muligheder for udvikling af fx lokalt samarbejde med andre institutioner, specialiserede tilbud borgere vil køre efter, uddannelse af de frivilige og støtte til de selvorganiserede.

Læs mere

VIFO