Er vi klar til de digitale medier og de multimodale tekster?

 

Af Peter Villads Vedel, Alfarådet

De nye digitale medier og digitale tekster stiller nye krav til kursisterne og til lærerne. Men er kursisterne og lærerne parate?

På Alfarådets workshop den 9.- 10. november i København var der fokus på den grundlæggende literacy og samspillet med de digitale medier.

Formålet med workshoppen var at udbygge Alfarådets ”Kompetensbeskrivning av lärare” hvad angår lærernes kompetencer i brugen af it- materialer og it-didaktik.

Professor Jeppe Bundgaard, Aarhus Universitet, pegede på, at den multimodale læsekompetence mangler i Alfarådets ” Kompetensbeskrivning av lärare”.  Læsning og afkodning af mediernes tekster kræver nye strategier for læsning og nye afkodningskompetencer. De multimodale tekster møder vi på arbejde, ved indkøb (on- og offline), informationssøgning, på offentlige hjemmesier, nyheder, populærkultur m.v.  De nye digitale hjælpemidler og materialer kan anvendes i undervisningen som repetitive, formidlingsorienterende, stilladserende og praksis-stilladserende. Jeppe Bundsgaard rejste spørgsmålet, om hvilke særlige udfordringer (utmaninger) disse nye typer tekster giver voksne med andet modersmål end de nordiske? . Og hvad bør undervisningen fokusere på? Hvordan kan en sådan undervisning tilrettelægges?  De nye tekstetyper og medier stiller krav til ny undervisningspraksis og  nye lærerkompetencer.

Elisabeth Bergander og Tone Melzer, Bærum Kommune, Vo, fulgte op på Jeppe Bundsgaard ved at stille følgende spørgsmål: Hvorfor bruge digitale medier for at lærere initial literacy? Hvilke udfordringer møder lærerne under arbejdet med at tage de digitale medier i brug i undervisningen. Hvilke it-didaktiske refleksioner skal lærerne gøre sig?  Elisabeth Bergander og Tone Meltzer præsenterede deres egen praksis i arbejdet med initial literacy ved hjælp af digitale medier. Deres erfaringer peger på, at skolen skal have en strategisk udviklingsplan og ledelsen i ryggen for at skolen skal lykkedes med omstillingen. Og det skal lykkedes, fordi de nye medier i dag er en nødvendig basiskompetence, men også fordi de digitale medier og deres multimodale verden er et vigtigt hjælpemiddel for lærerne til at arbejde med kursisternes kommunikative behov og udfordringer.

Find Jeppe Bundsgaard slides: Initial literacy på digitale medier” på jeppe.bundsgaard.net