Er vi på rette vej ... er vi overhovedet på en vej?

 

Mere konkret kan man sige at den type akademisk forskning har eksisteret i Island i ganske få år og har centreret omkring to institutter, fakultetet for samfundsvidenskab på Universitetet i Island og det nydannede SRR – Símenntun Rannsóknir Ráðgjöf (står for Livslang læring, forskning og rådgivning) på Islands Pædagogiske Universitet. Hvis man vil indsnævre lidt mere – og det kan man godt i et land med 300.000 indbyggere – så har primus motor for forskning indenfor voksnes læring de sidste årtier været en person, Jón Torfi Jónasson professor på Universitetet i Island.

Forskning i voksenuddannelse

De sidste årtier har erhvervsuddannelse og livslang læring været hovedtemaerne i Jón Torfi’s akademiske forskning. Det der har været skrevet fagligt om disse temaer har i langt de fleste tilfælde været skrevet af ham eller under hans tilsyn. Sammen med Jóhanna Rósa Árnadóttir har han skrevet en række rapporter om voksenuddannelse og livslang læring, bland andet, Livslang læring i Island (1999), Uddannelse af voksne i Island (2001), Sammenligning med voksenuddannelse i udlandet (2001), Livslang læring i forhold til tidligere skolegang (2001), Livslang læring i arbejdslivet (2001), Værdi af uddannelse i voksnes liv (2004). På basis af de rapporter har det været muligt at sammenligne aktuel status af voksnes deltagelse i livslang læring i Island med andre lande. Udover at kaste lys på status og udvikling af voksenuddannelse i Island har han specielt peget på hvor vanskeligt det er for voksne med lidt formel uddannelse at komme tilbage i skolesystemet, om det er så det formelle eller det uformelle system.
Der har været øget interesse for forskning rettet mod uddannelse generelt og de sidste par år har flere institutter og foreninger kommet på banen, blandet andet med stiftelsen af Forening om forskning i uddannelse og oprettelsen af Arbejdslivets uddannelsescenter. Der har dog været et manglende initiativ fra det offentlige specielt vedrørende diskussionen om hvem har ansvaret med at holde udenom og fordele information og viden om livslang læring. Men selvom der er stadigvæk flere der arbejder med akademisk forskning indenfor uddannelse, har langt de fleste forskningsrapporter har været rettet mod uddannelsessystemet og administration, mens forskning i arbejdsmarkedsbehov og voksnes behov for læring har været mindre synligt. I en nylig rapport fra Islands Pædagogiske Universitet er der lagt frem en samlet oversigt over forskning i uddannelse og læring på Island. En del af rapporten tager udgangspunkt i udvikling af læring i arbejdslivet og der fremkommer det at der en klar mangel på akademiske forskningsrapporter der fokuserer på voksenuddannelse. I årene mellem 1998 og 2002 var der i alt 11 forskningsrapporter fra det tre største universiteter i Island der fokuserede i nogen grad på uddannelse af voksen.
Ifølge Allyson Macdonald, professor ved Islands Pædagogiske Universitet viser rapporten at i forhold til det beløb der bliver afsat til livslang læring og voksenuddannelse i Island, er der bemærkelsesværdigt lidt forskning indenfor det felt, for eksempel om hvad vi får ud af det og hvilke resultater det giver. “Selvom vi snakker om det, er der intet konkret der viser den værdi livslang læring producerer ude i arbejdslivet. Vi har ikke haft mulighed for at se på hvilke metoder, uddannelsesmetoder, fremgangsmåder er tilegnet til at opnå de bedste resultater for arbejdsmarkedet.”

Uddannelse for bæredygtig udvikling

Men forskning må blive efterfulgt af interessante løsningsmetoder og ændringer. Hvis ikke, så bliver de kun akademiske analyser og alene har de ikke meget gavn for os. Selv om systematisk voksenuddannelse har fundet sted i Island siden 1939 er voksenuddannelse og livslang læring er relativt nye begreber i Island. Først i 1992 blev de første lovforslag om voksenuddannelse vedtaget fra folketinget. “Det er en af årsagerne til at der har været så lidt forskning inden for feltet og at for få forskningsrapporter bliver brugt som konkrete forslag til ændringer” siger Allyson. “Det er svært nok at tage beslutninger bygget på forskning på folkeskole og gymnasial niveau. Vores erfaring af voksenuddannelse er så lille at vi har svært med at gøre store forskningsprojekter.” De der bruger forskning systematisk til politisk beslutningsprocesser, udvikling og ændringer, gør det ofte indirekte. I mange tilfælde er det rådgivere og vejledere på arbejdspladsen der bruger forskningsresultater til konkret udvikling af voksnes læring på arbejdspladsen.
Allyson kalder det at komme forskning ind igennem bagdøren. “Betydningen af forskning som grundlag for beslutninger kan vi både se ud fra hvordan resultaterne bliver brugt og hvilke indflydelser de har på de beslutninger der bliver taget. Dermed kan det godt være at forskningsresultater bliver brugt i strategisk udvikling uden at de har haft direkte indflydelse på de beslutninger der bliver taget. Det kan dog også være at de har en indirekte indflydelse hvor der ikke sker noget som helst i udviklingen.”
Der findes dog initiativer der viser at forskning i uddannelse kan give konkrete resultater som det nystartede projekt om uddannelse for bæredygtig udvikling viser. Formålet for projektet er at styrke forskning og tværfaglig fremgangsmåde i uddannelse for bæredygtig udvikling i Island. Det der er måske mest spændende er dog den form for forskningsmetode de har besluttet sig for at anvende. Forskningen bliver foretaget i skolerne sammen med lærerne hvor de bliver en aktiv del af både forskningen og forskningsresultatet. Ifølge Allyson som er også projektleder for forskningsprojektet, bidrager forskerne, lærerne og medarbejderne dermed alle til at uddanne og oplære dem selv under selve forskningsprocessen. “Det er en form for aktionsforskning” siger Allyson, “og det er noget som vi er meget spændte for at prøve ude i uddannelsessystemet, hvor vi virkelig har brug for at foretage store spring i kvaliteten af forskning og anvendelse af forskningsresultater.”
Yderligere læsning

An evaluation of educational research and development in Iceland
www.rannis.is/rannsoknir-menntamal

Forskningsrapporter om voksenuddannelse og livslang læring
www.mennt.is/page.asp?Id=613&sid=167&topid=468

Continuing Vocational Education and Training in Iceland
www.mennt.net/files/{325cfae1-9329-4bb5-b0e9-15954b721adb}_eknowvet_05_final.pdf