Erfaring gir mulighet til utdannelse

 

I samarbeid med Skien og Porsgrunn kommune åpnet man opp for at ansatte som jobbet med mennesker med funksjonshemning i kommunene, og som manglet formell kompetanse til vernepleierutdanning, kunne søke om opptak til vernepleiestudiet. Høgskolen kan bekrefte at studentene som startet på vernepleie deltid høsten 2009 har klart seg svært godt.

Les meir på: Porsgrunn.kommune.no